Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα και να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από  το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν τη συναλλαγή με την εταιρεία. Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέονται με το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης, διευθύνσεις e-mail ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες.

Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν επιθυμούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και / ή να στείλετε ένα email στο Παπαγιώργης Pattisserie.

το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

  1.  στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,
  2.  στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του Ζαχαροπλαστείου ο Παπαγιώργης,
  3.  στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για συμμετοχές στο διαγωνισμό που μπορεί να γίνονται κατά καιρούς,
  4.  στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τηλεφώνου και διαδικτύου. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το όνομα σας, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής σας, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.  Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για να προτείνει νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από  το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργηςe, (iv) να κάνει ειδικές προσφορές, (v) μετά τη λήψη των δώρων από ένα διαγωνισμό. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από  το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@papagiorgis.gr

Κάθε παραγγελία συνεπάγεται συλλογή προσωπικών στοιχείων, για την παράδοση ή κράτηση της παραγγελίας σας. Επίσης, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας για την τιμολόγηση που απαιτούν τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας την πρώτη και μοναδική φορά σε όλες τις περιστάσεις. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα
τυο Ζαχαροπλαστείου ο Παπαγιώργης. Η υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης απαιτεί από τους υπαλλήλους και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους, τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός εάν απαιτείται να το πράξει μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή με δικαστική απόφαση, με τη χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται σε απευθείας σύνδεση, είναι δυνατή χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα στην περίπτωση αποφάσεως).

Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, συλλέγοντας πολλές επιλογές του χρήστη, ώστε να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτό, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους χρήστες των υπολογιστών και τα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να ολοκληρώσει τις παραγγελίες σας και σε κάθε έξοδο από την περιοχή που διαγράφονται αυτόματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου η περιοχή να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα

Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα  το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία,  το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης θα ενεργήσει για να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την ασφάλεια και την ασφάλεια των χρηστών. Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή να κάνετε οποιαδήποτε επαφή με το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης μέσω του www.papagiorgis.gr ή info@papagiorgis.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας του λογαριασμού της του Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία με κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του.  Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλέφωνο). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν να πιστοποιούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Το Ζαχαροπλαστείο ο Παπαγιώργης επεκτείνει συνεχώς, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξουν. Σας προτείνουμε να διαβάσετε αυτή τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.